1Про разрахунок норми тривалості робочого часу на 2007 рік // Праця і зарплата, 2006. т.№39.-С.6