1Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2007 рік: Постанова.,13.09.06 №1316 // Державний вісник України, 2006. т.№10.-С.50