1Вареник Т. Злочин проти нації (голодомор)/Т. Вареник // Шкільна бібліотека, 2006. т.№10.-С.7-8