1Пригоровська Л. Народність О.П.Довженка/Л. Пригоровська // Шкільна бібліотека, 2006. т.№10.-С.33-40