1Про застосування окремих норм сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів // Право України, 2006. т.№10.-С.146-150