1Колесниченко К. Трансформація екологічної політики та екологічного права/К. Колесниченко // Право України, 2006. т.№10.-С.91-95