1Юрескул В. Впровадження схеми окремого збирання твердих побутових відходів населенням/В. Юрескул // Право України, 2006. т.№10.-С.45-47