1Голобородько Я. Література як деміфологія: нові тенденції в українській літературі/Я. Голобородько // Українська мова та література, 2006. т.№38.-С.18-20