1Правик Ю. Стратегічні напрямки залученя і використання іноземних інвестицій/Ю. Правик // Інвестиції: практика та досвід, 2006. т.№18.-С.26-30