1Вініченко І. Формування умов інвестування економічного розвитку підприємств/І. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід, 2006. т.№18.-С.22-25