1Кокіна В. Державні гарантії інвалідам/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2006. т.14 жовтня .-С.8