1Марущак В. Особливості національної конкурентноспроможності/В. Марущак // Політика і час, 2006. т.№10.-С.18-21