1Латік В. Основні показники рівня життя населення/В. Латік // Праця і зарплата, 2006. т.№38.-С.6