1Гальчинський В. Зайнятість на селі: сучасний стан/В. Гальчинський // Праця і зарплата, 2006. т.№38.-С.4-5