1Шаповал А. Пенсійне забезпечення державних службовців/А. Шаповал // Праця і зарплата, 2006. т.№38.-С.19