1Захарова Н. Суспільний договор/Н. Захарова // Вперед, 2006. т.11-12 жовтня .-С.30