1Дорошенко П. Усний журнал: "Я маю право..."/П. Дорошенко // Історія та правознавство, 2006. т.№28.-С.14-18