1Перець В. Руйнівні сили природи: чи готова Україна до них?/В. Перець // Українська культура, 2006. т.№9.-С.29