1Корсак К. Освіта виховання для суспільства знань/К. Корсак // Науковий світ, 2006. т.№10.-С.2-4