1Ткаченко В. Освітня політика в контексті глобалізаційних процесів/В. Ткаченко // Освіта, 2006. т.№37.-С.6-7