1Надбавка за вислугу років // Урядовий кур'єр, 2006. т.17 червня .-С.7