1Литвин Л. Витязь нової української поезії (В.Симоненко)/Л. Литвин // Українська література в загальноосвітній школі, 2006. т.№10.-С.32-35