1Філіп'єва В. Прости, нас, па'яте, прости!: сценарій по голодомору/В. Філіп'єва // Позакласний час, 2006. т.№19-20.-С.9-12