1Климчук І. З історії економічної думки (концепції й учені)/І. Климчук // Географія та основи економіки в школі, 2006. т.№6.-С.37-39