1Калініна В. Мінімум , який збільшує виплати/В. Калініна // Урядовий кур'єр, 2006. т.6 жовтня .-С.7