1Путівка для інваліда // Урядовий кур'єр, 2006. т.30 вересня .-С.11