1Таранчук А. Язык до университета доведет(образование за рубежом)/А. Таранчук // Заграница, 2006. т.№24 .-С.12