1Біленчук П. Тероризм- глобальна проблема людства/П. Біленчук // Юридичний вісник України, 2006. т.№39.-С.4-5