1Незалежній Україні- 15 років! // Чумацький шлях, 2006. т.№4.-С.2-3