1Мороз В. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями/В. Мороз // Юрист консультує, 2006. т.№35.-С.1-6