1Устинова Т. Про обчислення середньої заробітної плати для виплати допомоги по безробіттю/Т. Устинова // Праця і зарплата, 2006. т.№36.-С.12-13