1Градовський А. Жуїри та їхня сповідь ("Любий друг" Гі де Мопассана, "Місто" В.Підмогильного)/А. Градовський // Всесвітня література та культура, 2006. т.№9.-С.16-18