1Кіт Д. Патріарх українського гумору. Думки про творчість Павла Глазового/Д. Кіт // Всесвітня література та культура, 2006. т.№9.-С.37