1Талан М. Корекційна освіта в Україні/М. Талан // Соціальний захист, 2006. т.№9.-С.17-18