1Питення виготовлення бланків посвідчень ветеранів війни і бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків: Постанова.,26.07.06 №1026 // Державний вісник України, 2006. т.№15.-С.83