1Про затвердження Порядку відшкодуваня курсантам витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах: Постанова., 12.07.06 №964 // Державний вісник України, 2006. т.№15.-С.51