1Соснін О. Інтернет як виклик/О. Соснін // Урядовий кур'єр, 2006. т.26 вересня .-С.12