1Петрик О. Концептуадьні основи й перспективи інтеграції і гармонізації аудиту в Україні/О. Петрик // Фінанси України, 2006. т.№8.-С.102-112