1Рябинина Е. Канада принимает заявки по -новому/Е. Рябинина // Заграница, 2006. т.№37.-С.6