1Економіка України за січень-серпень 2006р. // Урядовий кур'єр, 2006. т.22 вересня .-С.1,7