1Шумай О. Спасибі рідній школі (Опитнянська школа)/О. Шумай // Світлиця, 2006. т.22 вересня .-С.2