1Підлужна Н. Про індексацію грошових доходів населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2006. т.№35.-С.13