1Галаур С. Енергія з повітря- не повітряні замки/С. Галаур // Урядовий кур'єр, 2006. т.21 вересня .-С.13