1Пенсійне забезпечення // Праця і зарплата, 2006. т.№35.-С.21