1Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" : Указ.,11.09.06 №742 // Урядовий кур'єр, 2006. т.20 вересня .-С.11-12