1Мацелюк Б. Тридцять років у Пастерівському інституті (до 150-років С.Виноградського-мікробіолога)/Б. Мацелюк // Урядовий кур'єр, 2006. т.16 вересня .-С.11