1Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект/В. Баштанник // Право України, 2006. т.№9.-С.56-60