1Короленко В. Правові проблеми реалізації жтлових прав громадян/В. Короленко // Право України, 2006. т.№9.-С.97=102