1Коновал О. Постать, якою треба пишатися (І.Багряний)/О. Коновал // Літературна Україна, 2006. т.№35, 14 вересня.-С.7