1Максименко Г. Про щорічні та додаткові відпустки, їхню тривалість та оплату/Г. Максименко // Праця і зарплата, 2006. т.№34.-С.16-17